Xử lý nước thải
Thiết kế và thi công hệ thống nước thải công nghiệp công suất 250m3/ngày cho Tổng công ty may mặc Việt Tiến.
Thiết kế và thi công hệ thống nước thải công nghiệp công suất 250m3/ngày cho Tổng công ty may mặc Việt Tiến.
Thiết kế và thi công hệ thống nước thải công nghiệp công suất 250m3/ngày cho Tổng công ty may mặc Việt Tiến.

Thông tin dự án.

 

Chủ đầu tư: Tổng công ty may mặc Việt Tiến.

Công suất: 250 m3/ngày.

Địa điểm: Số 07 Lê Minh Xuân, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh về hệ thống xử lý nước thải.