Tổng thầu EPC thiết kế và thi công Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Vị Thanh công suất 1.000 m3/ngày.
Tổng thầu EPC thiết kế và thi công Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Vị Thanh công suất 1.000 m3/ngày.
Tổng thầu EPC thiết kế và thi công Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Vị Thanh công suất 1.000 m3/ngày.
Tổng thầu EPC thiết kế và thi công Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Vị Thanh công suất 1.000 m3/ngày.
Thông tin dự án

Công suất: 1000 m3/ngày đêm

Địa điểm: CCN-TTCN thành phố Vị Thanh

Dưới đây là một số hình ảnh về công trình

 

 

 

CÁC SẢN PHẨM KHÁC
Trang :
Liên kết với chúng tôi