Hoạt động
TRÍ VIỆT ĐỒNG HÀNH CÙNG NGÀY HỘI SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP 2023 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Tại ngày hội, Trí Việt đã đem đến nhiều cơ hội thực tập và làm việc cho các bạn sinh viên của Khoa Môi trường cùng những khoảnh khắc giao lưu với các bạn sinh viên đến với gian hàng. Trí Việt đã tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội được phỏng vấn trực tiếp tại gian hàng giúp các bạn có thêm định hướng về cơ hội nghề nghiệp đồng thời thể hiện khả năng của mình và nắm bắt cơ hội làm việc tại Trí Việt.