Hoạt động
TRÍ VIỆT TRÚNG THẦU DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP

Chủ đầu tư - Công ty Phát triển Hạ tầng KCN Hậu Giang đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hạng mục: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải – giai đoạn 2 thuộc dự án Hoàn chỉnh hạ tầng KCN Tân Phú Thạnh và KCN Sông Hậu (Mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải từ 2.500 m3/ngày lên 5.000 m3/ngày và hồ sự cố 5.000 m3)”.