Hoạt động
TRÍ VIỆT THAM DỰ BUỔI "HỌP MẶT DOANH NGHIỆP TỈNH LONG AN
Ngày 10/10/2022, Trí Việt vinh dự được tham dự buổi “Họp mặt doanh nghiệp tỉnh Long An” được diễn ra tại Hội trường Thống Nhất nằm trong Tòa Thị Chính và UBND Tỉnh Long An.