Hoạt động
HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC, ĐỔI MỚI TƯ DUY VỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC MIỀN NAM
Ngày 13/10/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, số 10 Ngô Quyền, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã diễn ra buổi Hội thảo “Lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực miền Nam”.