Hoạt động
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHỬ NI-TƠ CÔNG SUẤT 3.500 M3/NGÀY
Sáng ngày 17/01/2023, Trí Việt đã tổ chức lễ khởi công công trình “Hệ thống xử lý nước thải khử Ni – tơ công suất 3.500 m3/ngày.đêm cho Công ty CPHH Vedan Việt Nam” tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.