Hoạt động
VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP NGUY HẠI CÔNG SUẤT 150 M3/NGÀY
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG TRÁI ĐẤT XANH hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại.

Nước thải của Nhà máy có đặc trưng ô nhiễm rất cao, với đa dạng nước thải của các ngành nghề như dệt nhuộm, xi mạ, thép, hoá chất, phòng thí nghiệm, thuộc gia, mực in, thuỷ sản,… Đòi hỏi công nghệ xử lý hiện đại đồng thời phải kết hợp nhiều phương pháp, công nghệ xử lý của nhiều loại nước thải khác nhau. Với hơn 16 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường Trí Việt đã hoàn thành phần thiết kế, thi công và lắp đặt thiết bị công nghệ một cách thẩm mỹ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắc khe của chủ đầu tư.