Hoạt động
HỢP TÁC VỚI KHOA MÔI TRƯỜNG - TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Chiều ngày 08/08/2022, Trí Việt đã tiếp đón và làm việc với Khoa Môi trường – Trường Đại học Khoa học tự nhiên tại văn phòng của Công ty để trao đổi về một số nội dung sẽ hợp tác trong thời gian sắp tới, cụ thể như sau:

  • Hợp tác, phối hợp thực hiện các đề tài, dự án, tư vấn và chuyển giao công nghệ.
  • Phát triển và triển khai chương trình đào tạo.
  • Phối hợp, tổ chức cho sinh viên thực tập, kiến tập.
  • Hỗ trợ học bổng, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên.
  • Phối hợp tổ chức các khóa học, hội thảo chuyên đề và tập huấn chuyên môn.

Trí Việt rất vinh dự được hợp tác với Khoa Môi trường – Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Đây là một trong những nội dung nằm trong định hướng phát triển nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ kế thừa của công ty.

Trí Việt đang dần khẳng định vị thế thương hiệu của mình trên thị trường Việt Nam bằng các công trình chất lượng & luôn đạt quy chuẩn, sản phẩm dịch vụ uy tín và trách nhiệm với cộng đồng.