Hoạt động
KHỞI CÔNG THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ HẠNG MỤC: XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI – GIAI ĐOẠN 2
Ngày 03/11/2023, Trí Việt đã phối hợp với Chủ đầu tư Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Hậu Giang đã tổ chức Lễ khởi công dự án “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hạng mục: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải – giai đoạn 2 thuộc dự án Hoàn chỉnh hạ tầng KCN Tân Phú Thạnh và KCN Sông Hậu (Mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải từ 2.500 m3/ngày lên 5.000 m3/ngày và hồ sự cố 5.000 m3)”.